Slaměný klobouk

Úterý 15.10. | 20:00 | 100,-

komedie s dalekou ozvěnu minulosti, která není naše, ačkoliv z ní v sobě nosíme živý zbyteček. Atmosféra 1900 do nás vk


Pátek 18.10. | 19:00

Ptáci na telegrafním drátě

Neděle 20.10. | 16:00

Pohádka z dračí sluje

Čtvrtek 24.10. | 19:00

Kolo kolo mlýnský